ข้อมูลที่พัก: ชุมทอง

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : ชุมทอง
  • สถานที่ : หลังสวน ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 240 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 219 หมู่7 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7758 1440
  • จำนวนห้อง : 71 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย