ข้อมูลที่พัก: บ้านสันทราย

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสันทราย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 59 หมู่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9874 2689, 0 7277 2515
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย