ข้อมูลที่พัก: ธวัช

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : ธวัช
  • สถานที่ : หลังสวน ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 230 - 450 บาท
  • ที่อยู่ : 135 ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7754 1046, 0 7758 5443
  • จำนวนห้อง : 120 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย