ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์ (บ้านกระดังงา)

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์ (บ้านกระดังงา)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปะทิว ชุมพร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 150 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 115 หมู่ 6 ตำบลปากคลอง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6068 9766
 • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย