ข้อมูลที่พัก: ชุมพร เสม็ด ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : ชุมพร เสม็ด ไอส์แลนด์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : เกาะเสม็ด เมือง ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : เกาะเสม็ด ( ชุมพร ) 111 หมู่1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9795 8680, 08 1914 7670, 0 2616 7232
  • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย