ข้อมูลที่พัก: สายพิน รีสอร์ท

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 • ชื่อโรงแรม : สายพิน รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ชุมพร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 8/23 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7750 1836
 • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย