ข้อมูลที่พัก: วังไผ่

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : วังไผ่
  • สถานที่ : เมือง ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 122 หมู่3 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7750 1010
  • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย