ข้อมูลที่พัก: บ้านพักมยาเศส

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักมยาเศส
  • สถานที่ : เมือง ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 111/36 ซอยพิทักษ์ธรรม ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7750 4452
  • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : mayazes@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย