ข้อมูลที่พัก: ซี ซ่าร์ ( Paradise )

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : ซี ซ่าร์ ( Paradise )
  • สถานที่ : เมือง ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 220 หมู่ 10 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7758 0220
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย