ข้อมูลที่พัก: เก้าแสน รีสอร์ท

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : เก้าแสน รีสอร์ท
  • สถานที่ : ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 57 หมู่ 1 ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7755 1119
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย