ข้อมูลที่พัก: ท่าตะเภา

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 • ชื่อโรงแรม : ท่าตะเภา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ชุมพร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 66/1 ถนนท่าตะเภา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7751 1479 , 0 7751 1953 , 0 7751 1748
 • จำนวนห้อง : 85 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย