ข้อมูลที่พัก: ท่ายาง

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 • ชื่อโรงแรม : ท่ายาง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ชุมพร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7755 3052-4
 • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย