ข้อมูลที่พัก: ชุมพร แกรนด์ พาเลซ

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

  • ชื่อโรงแรม : ชุมพร แกรนด์ พาเลซ
  • สถานที่ : เมือง ชุมพร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 440 - 5,000 บาท
  • ที่อยู่ : 219 หมู่ 1 ถนนชุมพร-ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7757 4800–12
  • จำนวนห้อง : 324 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย