ข้อมูลที่พัก: ศรีชุมพร

จังหวัดชุมพร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 • ชื่อโรงแรม : ศรีชุมพร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ชุมพร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 127/22–24 ถนนศาลาแดง ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7751 1280, 0 7751 1902,0 7751 1379, 0 7757 0936-8
 • จำนวนห้อง : 90 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย