ข้อมูลที่พัก: โรงแรม จริยาบังกาโล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม จริยาบังกาโล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 50 หมู่ 12 ถ.สายสมเด็จ-ห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4386 9187, 08 1260 1639
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย