ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ริมปาว

จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ริมปาว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กาฬสินธุ์
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 950 - 3,745 บาท
 • ที่อยู่ : 71/2 ถ.กุดยางสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4381 3631-9
 • จำนวนห้อง : 140 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rimpaohotel.com
 • อีเมลล์ : rimpaohotel@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย