ข้อมูลที่พัก: ลำพะยัง รีสอร์ท

จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ชื่อโรงแรม : ลำพะยัง รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เขาวง กาฬสินธุ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 239 หมู่ 1 บ้านคุ้มเก่า ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4385 9522
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย