ข้อมูลที่พัก: โรงแรมสมเด็จโฮเต็ล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมสมเด็จโฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สมเด็จ กาฬสินธุ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 220 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : 158/2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4386 1150
 • จำนวนห้อง : 32 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย