ข้อมูลที่พัก: สังข์ทองรีสอร์ท

จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ชื่อโรงแรม : สังข์ทองรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ยางตลาด กาฬสินธุ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 454 หมู่ 4 ถ.ขอนแก่น-โพนทอง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4383 3581
 • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย