ข้อมูลที่พัก: โรงแรม สุภัค

จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม สุภัค
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กาฬสินธุ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 220 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 81/7 ถ.เสน่หา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4381 1315, 0 4381 1051
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.supakhotel.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย