ข้อมูลที่พัก: หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่งโฮมสเตย์

จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ชื่อโรงแรม : หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่งโฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 120/1 หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1964 3772, 08 7232 6056, 08 3300 7397, 08 4789 1577
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : kal.lo@chaiyo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย