ข้อมูลที่พัก: แกรนด์วิว รีสอร์ท

จังหวัดกำแพงเพชร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 • ชื่อโรงแรม : แกรนด์วิว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กำแพงเพชร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 290 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 34/4 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5572 1104, 08 6590 4813
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.grandviewresort.9nha.com
 • อีเมลล์ : g.v.resort@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย