ข้อมูลที่พัก: โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว

จังหวัดกำแพงเพชร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กำแพงเพชร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 149 ถ.เทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5571 4900-8
 • จำนวนห้อง : 114 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chakungraoriverview.com
 • อีเมลล์ : info@chakungraoriverview.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย