ข้อมูลที่พัก: โรงแรมเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมเพชร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กำแพงเพชร
 • ระดับ : 4 ดาว
 • ราคา : 700 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 189 ถ.บำรุงราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5571 2810-5
 • จำนวนห้อง : 215 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phethotel.com
 • อีเมลล์ : fo1@phethotel .com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย