ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เรือนประทุม รีสอร์ท

จังหวัดกำแพงเพชร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เรือนประทุม รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กำแพงเพชร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 280 - 450 บาท
 • ที่อยู่ : 21/14 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5579 8181, 08 9438 2830
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.ruanprathumresort.9nha.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย