ข้อมูลที่พัก: ลานนา รีสอร์ท

จังหวัดกำแพงเพชร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 • ชื่อโรงแรม : ลานนา รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กำแพงเพชร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 390 บาท
 • ที่อยู่ : 48/12 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5579 8126, 08 1727 7335, 08 7199 1145
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lannaresort.net
 • อีเมลล์ : boonpang_lanna@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย