ข้อมูลที่พัก: วังยาง ริมปิง โฮมสเตย์

จังหวัดกำแพงเพชร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 • ชื่อโรงแรม : วังยาง ริมปิง โฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กำแพงเพชร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 290 - 490 บาท
 • ที่อยู่ : 31/3 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5579 8045, 08 1972 0766
 • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wangyangresort.9nha.com
 • อีเมลล์ : noprapun_rg19@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย