ข้อมูลที่พัก: บ้านตอไม้ โฮมสเตย์

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านตอไม้ โฮมสเตย์
  • สถานที่ : ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : บ้านตอไม้ โฮมสเตย์ 11 บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3454 6670, 08 4088 8394
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย