ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านเขาเหล็ก
  • สถานที่ : ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 2452, 0 3451 2694
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย