ข้อมูลที่พัก: สายชลวิว

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : สายชลวิว
  • สถานที่ : เมือง กาญจนบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 850 - 850 บาท
  • ที่อยู่ : ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2467 1168, 0 2868 1447-8 ต่อ 701
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : jubtood_t@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย