ข้อมูลที่พัก: วังวารินทร์ โฮมสเตย์

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : วังวารินทร์ โฮมสเตย์
  • สถานที่ : ไทรโยค กาญจนบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2415 2530, 08 1818 4260
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : varin_re@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย