ข้อมูลที่พัก: อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
  • สถานที่ : ตู้ ปณ.15 ปท.ทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 19 - 900 บาท
  • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
  • เบอร์โทรศัพท์ : ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : reserve@dnp.go.th
  • อีเมลล์ : 0 3453 2099, 0 6131 3443
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย