ข้อมูลที่พัก: แพหญิง

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : แพหญิง
  • สถานที่ : ใกล้กับน้ำตกไทรโยคใหญ่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : ใกล้กับน้ำตกไทรโยคใหญ่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1856 8754, 08 581 3925
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย