ข้อมูลที่พัก: บ้านหาดริมแคว

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : บ้านหาดริมแคว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ไทรโยค กาญจนบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 95 หมู่ 6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9048 4970, 08 9057 6832
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย