ข้อมูลที่พัก: เอกไพลิน ริเวอร์แคว

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : เอกไพลิน ริเวอร์แคว
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กาญจนบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,800 - 10,000 บาท
 • ที่อยู่ : 245 หมู่ 4 ถนนลาดหญ้า-เอรวัณ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3458 7555, 0 2385 8858-9
 • จำนวนห้อง : 105 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : sales@aekpailinriverkwai.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย