ข้อมูลที่พัก: อมาดาด ศรีนครินทร์ รีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : อมาดาด ศรีนครินทร์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : อ่าวปลายดินสอ ทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1555 2014, 0 2868 8851
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : theamadard@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย