ข้อมูลที่พัก: เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทแอนด์ปาร์ค

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทแอนด์ปาร์ค
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 241 หมู่ 5 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 6724, 08 6328 1401-2, 08 6300 4803, 0 2540 6263 ต่อ 209
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@lakeheaven.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย