ข้อมูลที่พัก: ไมตรีกาญจน์ แมนชั่น

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ไมตรีกาญจน์ แมนชั่น
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 170 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : ถนนอู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 4285, 0 3262 0151, 08 1190 9064
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย