ข้อมูลที่พัก: เกาะกอหญ้า

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : เกาะกอหญ้า
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3451 2326, 0 3451 1722
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย