ข้อมูลที่พัก: บ้านพักสุรสีห์

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักสุรสีห์
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : หมู่2 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3458 9310, 08 9918 3079
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย