ข้อมูลที่พัก: พลอยรีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : พลอยรีสอร์ท
  • สถานที่ : ทองผาภูมิ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,300 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3865 1661, 0 3865 1496
  • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย