ข้อมูลที่พัก: เก้าแสนมาลีคาม รีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : เก้าแสนมาลีคาม รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 9 หมู่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9918 9324, 08 4944 7511, 0 2315 4344-5
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย