ข้อมูลที่พัก: กาสะลองรีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : กาสะลองรีสอร์ท
  • สถานที่ : กาญจนบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,700 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 199 หมู่ 2 ถนนลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ตำบลวังด้ง อำเ ภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 5152 2836
  • จำนวนห้อง : 72 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@kasalongriverkwai.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย