ข้อมูลที่พัก: แพชมดง

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : แพชมดง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ติดนํ้าตกไทรโยคใหญ่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : ติดนํ้าตกไทรโยคใหญ่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9527 5912, 08 7159 7023
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย