ข้อมูลที่พัก: แพบ้านเคียงดาว

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : แพบ้านเคียงดาว
  • สถานที่ : ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ติดต่อ ร้านพลอยไพลิน 157 หมู่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3453 1680, 0 1857 0913, 0 1563 7740
  • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย