ข้อมูลที่พัก: กรีนริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : กรีนริเวอร์ฮิลล์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ศรีสวัสดิ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 153 หมู่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1902 1080, 08 1914 9563, 0 3453 2146
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : greenriverhill_99@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย