ข้อมูลที่พัก: ไร่ทยากร

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ไร่ทยากร
  • สถานที่ : ทองผาภูมิ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 5,500 บาท
  • ที่อยู่ : 7/1-2 ถนนทองผาภูมิ-ปิล็อก (23 กม.จากเขื่อนเขาแหลม) ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1844 1222, 08 1814 9791
  • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : thavatthaya@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย