ข้อมูลที่พัก: ผากล่อมไพร รีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ผากล่อมไพร รีสอร์ท
  • สถานที่ : ศรีสวัสดิ์
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : 151 หมู่ 1 เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1704 8598, 08 7989 8856
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@phaklomphai.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย