ข้อมูลที่พัก: อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ชื่อโรงแรม : อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ศรีสวัสดิ์
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : หมู่4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2562 0760, 0 3457 4222, 0 3457 4234, 0 3457 4288
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : erawan_np@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย