ข้อมูลที่พัก: สวนป่าเกริงกระเวีย

จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

  • ชื่อโรงแรม : สวนป่าเกริงกระเวีย
  • สถานที่ : ทองผาภูมิ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,000 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3453 1224
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย